شهرداری بم

شهرداری بم سال ۱۳۰۴ (دوران پهلوی اول) تاسیس شد. آن زمان نام این اداره ‘بلدیه’ بود.

اطلاعات و مشخصات شهرداری بم

شهردار فعلی بم: علیرضا ریاضی
عکس ساختمان شهرداری بم در سایت اداری
ساختمان شهرداری در مجموعه اداری (بلوار رجایی) قرار دارد

آدرس: بلوار رجایی (بلوار نیروگاه برق) – جنب کوچه انتظام – مجموعه اداری بم

شماره تماس:  ۴۴۳۴۵۲۱۱ – ۰۳۴

وب‌سایت شهرداری: Bam.ir


تاریخچه تاسیس بلدیه به‌دستور ناصرالدین‌شاه 

در ایران و تا زمان مرگ محمدشاه قاجار، خبری از تشکیلات شهری نبود و شهر را کلانترها اداره می‌کردند. کلانتر با دستور مستقیم شاه انتخاب می‌شد و زیر نظر حاکم، اداره امور را در دست می‌گرفت.
ناصرالدین‌شاه رویه اداره امور شهرها را تغییر داد و نظم جدیدی برای اداره تهران به‌عنوان الگوی سایر شهرهای کشور به‌وجود آورد. این تغییر یکی از درس‌های سیاست بود که ناصرالدین‌شاه از سفر فرنگ و به‌خصوص از وزیر خود امیرکبیر آموخته بود؛ همان کسی که به دستور او کار جمع‌آوری گدایان سطح شهر و استخدام افرادی برای پاک کردن معابر از زباله‌ها و حفر نهر کرج و کشیدن آب آن به سمت تهران به انجام رسیده بود. ناصرالدین‌شاه می‌دانست که کلانتر با توجه به محدودیت‌هایی که داشت، نمی‌توانست از پس اداره شهر برآید و باید نهاد تازه‌ای برای نظم شهر به‌وجود آورد که این نهاد احتسابیه نام گرفت و بعدها به بلدیه و شهرداری تغییر نام داد.

اولین شخصی که در ایران مسئول احتسابیه شد

ناصرالدین شاه سال ۱۲۳۷ خورشیدی فردی به نام «میرزا محمودخان کاشانی» مسئول نهاد احتسابیه کرد و به این ترتیب نخستین شخصی بود که برای تسهیل و بهبود امور شهری به ریاست این اداره انتخاب شد. محمودخان یک سال بعد لقب «احتساب‌الملک» را دریافت کرد که همان شهردار امروزی معنی می‌دهد.

تاسیس شهرداری‌بم از سال ۱۳۰۴

مردم بم که از دوران حکومت ششمین پادشاه هخامنشیان درون قلعه (ارگ بهمن) زندگی می‌کردند از اواخر حکومت قاجار از ارگ خارج شده و شهر بم پس از ۲ هزار سال مجددا در بیرون از قلعه شکل گرفت.
در بم ‘بلدیه’ از سال ۱۳۰۴ تاسیس شد و سال ۱۳۱۳ نام این اداره به ‘شهرداری’ تغییر یافت.

اولین شهردار بم

اولین شخصی که با نام شهردار در بم آغاز به کار نمود ‘منصور کرمانی’ بود که از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۰ شهرداری بم را در اختیار داشت.
همچنین آخرین مسئول شهرداری بم پیش از انقلاب ۵۷ ‘محمد ابراهیمیان’ نام داشت و اولین شهردار پس از انقلاب نیز محمدرضا عسجدی بود.

اسامی تمام شهرداران بم دوران پهلوی و پس از انقلاب