نام آوران و مشاهیر بم

بیوگرافی (زندگی نامه، تصاویر و آثار) مشاهیر، هنرمندان، نام آوران، ورزشکاران و شخصیت‌های برجسته‌‌‌ی باغ شهر بم. عکس و معرفی فرهیختگان و افراد سرشناس و مهم علمی، هنری، فرهنگی و ورزشی شرق استان کرمان [ مشاهیر شهرستان های بم نرماشیر، ریگان و فهرج ]