نمونه اشعار شاعران بم

نمونه اشعار شاعران باغ شهر بم؛ غزل، ترانه و متن ادبی از هنرمندان، شعرا و اهالی فرهنگ و هنر شهر بم.