نماینده مردم بم در مجلس

شهر بم در ۲۲ دوره از ۲۴ دوره مجلس شورای ملی دارای کرسی نمایندگی بود و در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده داشته است. در حال حاضر موسی غضنفرآبادی بعنوان نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی حضور دارد.

نماینده فعلی مردم شهر بم در مجلس – دوره ۱۱

عکس موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شهر بم ریگان فهرج نرماشیر در مجلس

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی طی انتخابات اسفند ۱۳۹۸ بعنوان نماینده مردم چهار شهرستان بم، نرماشیر، ریگان و فهرج برای دوره یازدهم مجلس انتخاب شد.
موسی غضنفرآبادی همچنین طی دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نیز بعنوان نماینده بم انتخاب شده بود. دوره دهم (اسفند ۹۴) حبیب‌الله نیکزادی‌پناه از بم وارد مجلس شد اما دوره بعد (اسفند ۹۸) مجددا غضنفرآبادی کرسی نمایندگی مردم شرق استان کرمان را به‌دست آورد.

آدرس دفتر نماینده مردم بم در مجلس:

عکس موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شهر بم ریگان فهرج نرماشیر در مجلس

بم – بلوار امام جنب ساختمان فرمانداری

تلفن: 03444345550

فکس: 03444345534

موسی غضنفرآبادی در مجموع چهارمین دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی را تجربه می‌کند و از این حیث رکورددار است. پس از او مجید دبستانی با سه دوره در رتبه دوم قرار دارد.

تاریخچه شکل‌گیری پارلمان (مجلس شورای ملی) در ایران

مبارزات جنبش مشروطه در ایران به ثمر نشست و نهایتا ۱۵ مهر سال ۱۲۸۵ شمسی و در زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی تاسیس شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه، به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» یا «عدل مظفر» نیز می‌گفتند.

اسامی نمایندگان مردم شهر بم
در مجلس شورای ملی

مردم شهر بم در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی نماینده‌ای نداشتند و از دوره سوم دارای کرسی نمایندگی شد. ضمنا در مجلس شورای ملی اکثر دوره‌ها بصورت ۲ ساله و برخی ۳ و یا ۴ ساله تشکیل شدند.

نمایندگان بم در دوره مشروطه -قاجار:

دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، مردم بم نماینده نداشتند.

آذرماه ۱۲۹۳ – دوره سوم: اسماعیل‌خان (اعتبارالسلطنه)

تیرماه ۱۳۰۰ – دوره چهارم: عدل‌السلطنه

بهمن ۱۳۰۲ – دوره پنجم -میرزا اسماعیل‌خان (امیراحتشام)


نمایندگان بم در دوران پهلوی اول:

تیرماه ۱۳۰۵ -دوره ششم: میرزاحسن‌خان ابراهیمی (مختارالملک)

از مهرماه سال ۱۳۰۷ تا اواخر ۱۳۲۲ به مدت ۱۵ سال و طی دوره‌های هفتم تا سیزدهم؛ مهدی‌خان ملک‌زاده نماینده مردم بم در مجلس بود.

اسفند ۱۳۲۲ – دوره چهاردهم: لطفعلی‌خان رفیعی (پدر داریوش رفیعی)

از تیرماه ۱۳۲۶ – تا اردیبهشت ۱۳۳۰ و طی دوره‌های پانزدهم و شانزدهم علی‌اکبر سالاربهزادی نماینده شهر بم در مجلس شورای ملی بود.

* انتخابات دوره هفدهم برگزار نشد

از اسفند ۱۳۳۱ تا تابستان ۱۳۴۲ و طی دوره‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم زین‌العابدین سالاربهزادی نماینده بمی‌ها در پارلمان بود.

شهریور ۱۳۴۲ – دوره بیست و یکم سیدامان‌الله اولیاء

مهر ۱۳۴۴ – دوره بیست و دوم: سیدامان‌الله اولیاء

شهریور ۱۳۵۰ – دوره بیست و سوم: سیدامان‌الله اولیاء

فروردین ۱۳۵۴ – دوره بیست‌ و چهارم: عیسی تدین

عیسی تدین ۱۶ فروردین ۱۳۵۴ بعنوان نماینده مردم بم در دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی انتخاب شد که آخرین نماینده‌ بمی‌ها در پارلمان ایران پیش از انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ بود.

نمایندگان بم در مجلس شورای اسلامی

پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و اولین انتخابات آن اسفند ۵۸ برگزار شد.

۲۴ اسفند ۵۸ – دوره اول: علیرضا یارمحمدی

۲۶ فروردین ۶۳ – دوره دوم: حاتم نارویی

۱۹ فروردین ۶۷ – دوره سوم: مجید دبستانی

۲۱ فروردین ۷۱ – دوره چهارم: مجید دبستانی

۱۸ اسفند ۷۴ – دوره پنجم: مجید دبستانی

۲۹ بهمن ۷۸ – دوره ششم: حاتم نارویی

اول اسفند ۸۲ – دوره هفتم: انتخابات این دوره درحالی برگزار می‌شد که تنها سه ماه از زلزله پنجم دی‌ماه بم میگذشت و مدتی حدادعادل رئیس وقت مجلس بعنوان نماینده افتخاری مردم بم معرفی شد. مدتی بعد و طی انتخابات میان‌دوره‌ای موسی غضنفرآبادی بعنوان نماینده دوره هفتم مجلس از بم انتخاب شد.

اول اسفند ۸۶ – دوره هشتم: موسی غضنفرآبادی

۱۲ اسفند ۹۰ – دوره نهم: موسی غضفرآبادی

۷ اسفند ۹۴ – دوره دهم: حبیب‌الله نیکزادی‌پناه

۲ اسفند ۹۸ – دوره یازدهم: موسی غضنفرآبادی

انتخابات بعدی مجلس (دوره دوازدهم) در تاریخ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.