اخبار شهرستان فهرج

اخبار شهرستان فهرج؛ تصاویر و گزارش خبری از شهر فهرج در رسانه‌ها [ فهرج یکی از چهار شهرستان شرق استان کرمان است]