اخبار فوتبال بانوان شهرداری بم

*با توجه به واگذاری تیم فوتبال بانوان شهرداری بم به مجتمع معدنی خان خاتون بم و تغییر نام تیم، از این پس اخبار، تصاویر و نتایج مرتبط آن در صفحه اخبار تیم فوتبال بانوان خاتون بم منتشر خواهد شد.