اخبار ورزشی استان کرمان

صفحه اطلاع رسانی اخبار ورزشی استان کرمان؛ جدیدترین تصاویر، فیلم و خبرها از برگزاری رویدادهای ورزش استان و نتایج تیم های ورزشی کرمان در مسابقات کشوری.