اشعار و آثار محمدعلی جوشایی

تصاویر، اشعار و آثار محمدعلی جوشایی از مشاهیر و هنرمندان باغ شهر بم؛ شاعر، غزل‌سرا و نویسنده و فعال فرهنگی و چهره هنری